รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติอิโคโมสไทย ประจำปี ๒๕๕๘
"มรดกอาคารไม้ กับการท่องเที่ยววัฒนธรรม คุณค่า นวัตกรรมและการจัดการ "
(ดาว์นโหลดฟรี )
ราคาสมาชิกเล่มละ ๓๔๔ บาท
ราคาทั่วไปเล่มละ ๔๓๐บาท
สนใจซื้อได้ที่สำนักงานสมาคมอิโคโมสไทย
หรือ สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง ๕๐ บาทต่อเล่ม)
สอบถาม และสั่งซื้อที่
โทร. ๐๒ ๔๔๖ ๘๑๐๐ // อีเมล์ admin@icomosthai.org

 


ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมอิโคโมสไทย วาระ 2559-2562
นายบวรเวท รุ่งรุจี (นายกสมาคมอิโคโมสไทย วาระ 2556-2558) ได้รับคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิกอย่างเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมอิโคโมสไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอิโคโมสไทยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอิโคโมสไทย วาระ 2559-2562
 

ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคม
โดยการซื้อของที่ระลึก และ หนังสือของสมาคม
จากภาพ แบบล่าสุด เสื้อยืดผ้าฝ้ายเนื้อดี รุ่น "คน+อนุรักษ์" มี 4 สี
ราคาสมาชิกตัวละ 250 บาท

สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ สำนักานเลขานุการสมาคมฯ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท
 
click to enlarge

รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติอิโคโมสไทย ประจำปี ๒๕๕๗
"ภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ และ มรดกวัฒนธรรม"

ราคาสมาชิกเล่มละ ๔๓๒ บาท
ราคาทั่วไปเล่มละ ๕๔๐ บาท

สนใจซื้อได้ที่สำนักงานสมาคมอิโคโมสไทย
หรือ สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง ๕๐ บาทต่อเล่ม)
สอบถาม และสั่งซื้อที่
โทร. ๐๒ ๔๔๖ ๘๑๐๐ // อีเมล์ admin@icomosthai.org

 

[click to enlarge]

รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติอิโคโมสไทย ประจำปี ๒๕๕๖
"มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม: รู้ รักษา สืบสาน"

ราคาสมาชิกเล่มละ ๔๐๐ บาท
ราคาทั่วไปเล่มละ ๕๐๐ บาท
สนใจซื้อได้ที่สำนักงานสมาคมอิโคโมสไทย
หรือ สั่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง ๕๐ บาทต่อเล่ม)
สอบถาม และสั่งซื้อที่
โทร. ๐๒ ๔๔๖ ๘๑๐๐ // อีเมล์ admin@icomosthai.org

 

newbook

หนังสือ “เขาพระวิหาร และพื้นที่โดยรอบในประเทศไทย : การบริหารจัดการและความเป็นมา”

จัดจำหน่ายในราคาสมาชิก ๒๖๔ บาท บุคคลทั่วไป ๓๓๐ บาท

ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่สมาคมอิโคโมสไทย
โทร. ๐๒ ๔๔๖ ๘๑๐๐ // อีเมล์ admin@icomosthai.org

 

icmth

สินค้าที่ระลึกใหม่ล่าสุดของสมาคมอิโคโมสไทย

new t-shirt    new

เสื้อยืดคอกลมภาพวาดลายเส้นศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์

(วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน และลายบ้าน)

ผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่สมาคมอิโคโมสไทย (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

โทร. ๐๒ ๔๔๖ ๘๑๐๐ // อีเมล์ admin@icomosthai.org

 

 
new book

หนังสือจากอิโคโมสเกาหลี

Involving Communities in World Heritage Conservation – Concepts and Actions in Asia (Proceedings)

สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ มุมหนังสืออิโคโมสไทย

ฝ่ายเลขานุการ สมาคมอิโคโมสไทย

 
 • หนังสือด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมจากเครือข่ายสมาชิก แบบอย่างความร่วมมือในการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ "เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช" (THE PRAYA SRITHAMMATHIRAT PESIDENCE) สมาชิกและผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ มุมหนังสืออิโคโมสไทย ฝ่ายเลขานุการ สมาคมอิโคโมสไทย
 
icmth
 • อิโคโมสไทยแจ้งยกเลิกเบอร์โทรศัพท์และโทรสาร จากเดิม 02-282-2121 ต่อ 217 เป็น 02-446-8100
  (กรุณาโทรขอสัญญาณก่อนส่งแฟกซ์)
 • ICOMOS THAILAND CANCELS TEL and FAX NO. +66 2 282 2121 ext 217
  YOU CAN CALL AND SEND FAX AT TEL.NO.
  +66 2 446 8100
  [PLEASE ASK FOR SIGNAL BEFORE SENDING]
 
icmth
 • เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารจากเดิม "อิโคโมสไทย" เป็น "สมาคมอิโคโมสไทย"
  เนื่องจากอิโคโมสไทยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว โดยขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงขอแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการชำระค่าสมัครสมาชิก/ ต่ออายุ/ สมัครร่วมกิจกรรม/ ซื้อสินค้าที่ระลึก-หนังสือ ฯลฯ ผ่านทางบัญชีธนาคาร ขอให้ชำระเงินเข้าบัญชี
  "สมาคมอิโคโมสไทย" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทเวศร์ เลขที่ 020-267232-8
  ประเภทออมทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
proceeding 2011
 • หนังสืออิโคโมสไทย

รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ 2011 "มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย

ICOMOS Thailand International Conference 2011 : Asian Urban Heritage"

ราคาสมาชิกเล่มละ ๒๒๘ บาท ราคาขายทั่วไป เล่มละ ๒๘๕ บาท

 
click to enlarge

“อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณ ถนนเจริญกรุงตอนบน”
ผลงานวิชาการจากโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่า บนถนนเจริญกรุงตอนบน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร และคณะ
หนังสือปกอ่อน สองภาษา ขนาด ๒๑x๒๑ ซม. พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม หนา ๑๖๐ หน้า
ราคาสมาชิกเล่มละ ๓๐๐ บาท ราคาขายทั่วไป เล่มละ ๓๗๕ บาท