จำหน่ายแล้ว หนังสือ

Conservation of the Built Environment : ASEAN Perspectiveการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง : อาเซียนทรรศนะ

ราคาสมาชิก เล่มละ 432 บาท ราคาบุคคลทั่วไปเล่มละ 540 บาทติดต่อสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายเลขาฯ สมาคม 02-4468100E-mail : admin@icomosthai.org

Facebook : ICOMOSThailand Association

 
 

เอกสารการศึกษา การนำเสนอเส้นทางรถไฟสู่มรดกโลก

- รายงานเบื้องต้น Preliminary Report

- รายงานฉบับกลาง Interim Report

TEMPORARY MOVE
NEW CONTACT ADDRESS OF SECRETARY OFFICE IS ON
25th fl. of THANALONGKORN BLDG.
666, BOROMMARATCHACHONNANI RD., BANG-PLAD, BANGKOK 10700
TEL.+66 2 4468100
 
icmth
ENTER SITE
เข้าสู่เว็บไซต์
 
ในวาระเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทย
สายสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ข้ามพรมแดน สด๊กก๊อกธม บันทายฉมาร์ พระตะบอง
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการสมาคมอิโคโมสไทย 
โทร/โทรสาร 02-446-8100 / E-Mail admin@icomosthai.org

ด่วน!! เนื่องจากมีผู้สนใจค่อนข้างมาก (จึงเปิดรับเพิ่มอีก 30 ท่าน รวมเป็น 60 ท่าน!!! )

our supporters: 2018
กรมศิลปากร    สำนักงานทรัพย์สินฯ        

ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอิโคโมสไทย: ๒๕๖๑

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด