สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมอิโคโมสไทย วาระ 2562 - 2565  

icmth

ENTER SITE
เข้าสู่เว็บไซต์
   

เอกสารการศึกษา การนำเสนอเส้นทางรถไฟสู่มรดกโลก

- รายงานเบื้องต้น Preliminary Report

- รายงานฉบับกลาง Interim Report

TEMPORARY MOVE
NEW CONTACT ADDRESS OF SECRETARY OFFICE IS ON
25th fl. of THANALONGKORN BLDG.
666, BOROMMARATCHACHONNANI RD., BANG-PLAD, BANGKOK 10700
TEL.+66 2 4468100
   

our supporters: 2018
กรมศิลปากร    สำนักงานทรัพย์สินฯ        

ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอิโคโมสไทย: ๒๕๖๑

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัท ศิวกรการช่าง จำกัด
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แปลนโมทีฟ จำกัด