อิโคโมสสากลขอเชิญสมาชิกอิโคโมสสากล เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำป ี2016
ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
สนใจดูรายละเอียดการประชุม การลงทะเบียน การจองที่พัก และสถานที่การประชุม ได้ทางเว็บไซต์ทางการ (คลิ๊กที่รูป)


Date: 15-17 December 2016
Venue: at Princess Maha Chakri
Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand

In recognition of the birth of ASEAN Community and in acknowledgement of ASEAN’s Socio-Cultural cooperation policy, ICOMOS Thailand, together with the Faculty of Architecture, the Architectural Heritage Management and Tourism Programme, and the Chalermprakiat Institute of Thai Art and Architecture, Silpakorn University, will jointly host an International Conference on the theme of Conservation of the Built Environment: ASEAN Perspective during 15 - 17 December 2016 at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand.

The main objective of the theme is to obtain an overall perspective on the undertakings concerning conservation of the built environment being carried out in ASEAN member countries.

For more information please consult at
OFFICIAL WEBSITE